Poprzednie wpisy:

Następne wpisy:

geodeta świdnica

Niektóre usługi wykonywane przez geodetów wcześniej czy później będą potrzebne prawie każdemu.
Z tego powodu dobrze jest wiedzieć więcej o geodetach i zgłębić oferty geodetów w regionie, np.

.

Kilka słów o geodetach.

Szczegółowe pomiary geodezyjne

geodeta świdnicaPomiary geodezyjne muszą być wykonywane z najwyższą starannością, ponieważ od ich dokładności zależy później cała mapka danego terenu.
Błędy pomiarowe są oczywiście dopuszczalne, ale jedynie niewielkie. Generalnie geodezja to bardzo ścisła dziedzina ponieważ wymaga od geodety znajomości dużej ilości skomplikowanych wzorów matematycznych. Ponad to geodeta musi znać obowiązujące przepisy oraz posiadać szereg uprawnień, aby móc wykonać wszystko w swoim zawodzie. Z pewnością praca geodety nie jest zajęciem dla każdego i też nie każdy spełniłby się w takiej pracy.

Miernictwo, czyli geodezja niższa

Geodezja niższa, czyli inaczej miernictwo zajmuje się tym co na ogół uważamy ogólnie za geodezję.
Wszelkie pomiary na małych terenach, bez uwzględnienia kulistości i kształtu Ziemi jest uważane właśnie za geodezję niższą.

To właśnie mierniczy najczęściej wykonują wszelkie mapki i pomiary pod inwestycje budowlane, jak również pod budowę dróg, autostrad itd.

Do zadań mierniczego należy np.
wytyczenia terenu pod budowlę zgodnie z projektem, pomiary po wykonawcze i w trakcie budowy oraz inwentaryzację budynków.
Geodeci (mierniczy) zajmują się też podziałem nieruchomości oraz aktualizowaniem mapek sytuacyjno-wysokościowych.

Wiki opowiada o miernictwie

Miernictwo ? historyczna, obecnie zanikająca nazwa, odnosząca się do geodezji niższej ? nauki zajmującej się wszelkimi rodzaju pomiarami lądowymi.
Zwykle w geodezji jest to dział dotyczący pomiarów, przy których nie jest wymagane uwzględnianie kulistości Ziemi. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa).

W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi.

Zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miernictwo.

Widok do druku:

geodeta świdnica