Notice: Undefined offset: 3 in /home/seo/public_html/leczenielysienia.com.pl/Controller/wpis/wpis.php on line 68
Maroko i tamtejsze kosmetyki | Panaceum na brak informacji - portal z najważniejszymi wiadomościami!

Kosmetyki – grupa produktów służących do

naturalna woda różana
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała.

Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) produkt kosmetyczny oznacza każdą substancnaturalna woda różana .

Widok do druku:

naturalna woda różana