Notice: Undefined offset: 3 in /home/seo/public_html/leczenielysienia.com.pl/Controller/wpis/wpis.php on line 42
Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu | Panaceum na brak informacji - portal z najważniejszymi wiadomościami!

serwis palników

Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego pomiserwis palników .

Widok do druku:

serwis palników