Zwyżka powinna być oznaczona specjalnymi znakami

zwyżki wynajem GliwiceZgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, za prace na wysokościach należy uznać wszelkie czynności wykonywane co najmniej 1,0 metr od poziomu powierzchni terenu lub podłogi.
Jak należy zabezpieczyć miejsce pracy? Właściwa ochrona pracownika Obowiązkowzwyżki wynajem Gliwice .

Widok do druku:

zwyżki wynajem Gliwice